9 sınıf almanca 2 ünite kelimeleri 2019 2020

9. Sınıf Almanca 2. Ünite (Mein Gymnasium) kelimeleri ve sesli okunuşları. Bu kelimeleri ezberleyerek derslerinize katkı sağlayabilirsiniz…

ALMANCA KELİMELER TÜRKÇE
das Klassenzimmer sınıf
der Bleisti kurşun kalem
das Lineal cetvel
der Spitzer kalemtıraş
der Radiergummi silgi
die Schere makas
das Buch kitap
das Heft defter
das Wörterbuch sözlük
der Kugelschreiber tükenmez kalem
der Kuli tükenmez kalem
das Mäppchen kalem kutusu,kalemlik
die Schultasche okul çantası
die Lampe lamba
die Tafel tahta
der Tisch masa
das Fenster pencere
das Pult öğretmen kürsüsü
die Tür kapı
lila eflatun
blau mavi
grün yeşil
braun kahverengi
grau gri
schwarz siyah
orange turuncu
rot kırmızı
alt eski
klein küçük
groβ büyük
der Gegenstand nesne, eşya
das Schulfach okul dersi
das Lieblingsfach en sevilen ders
Englisch İngilizce
Deutsch Almanca
Chemie kimya
Physik fizik
Sport beden eğitimi, spor
Kunst resim, sanat
Musik müzik
Religion din, dersi
Mathematik matematik
Biologie biyoloji
Erdkunde coğrafya
Geschichte tarih
der Wochentag haftanın günü
der Montag pazartesi
der dienstag salı
der Mittwoch çarşamba
der Donnerstag perşembe
der Freitag cuma
das Wochenende hafta sonu
der Samstag cumartesi
der Sonntag pazar
neu yeni
super harika, süper
wichtig önemli
interessant ilginç
spannend heyecanlı
unwichtig önemsiz, gereksiz
langweilig sıkıcı
uninteressant ilginç değil
finden bulmak
der Stundenplan ders programı
haben sahip olmak
der Schüler erkek öğrenci
die Schülerin en kız öğrenci
der Unterricht ders
das Lied şarkı
singen şarkı söylemek
hören duymak, dinlemek
rechnen hesaplamak
turnen jimnastik yapmak
die Lieblingslehrerin en sevdiği bayan öğretmen
freundlich cana yakın
streng otoriter
die Arbeitsgemeinschaft en öğrenci kulübü
lesen okumak
schwimmen yüzmek
tanzen dans etmek
malen resim yapmak, boyamak
spielen oynamak
toll harika
die Bibliothek kütüphane
das Anmeldeformular başvuru formu
die Information bilgi, veri