Almanca Sayılar

0’dan 10’a kadar olan temel Almanca sayılar şöyledir;

Almanca sayılar şarkısını buradan indirebilirsiniz…

ALMANCA SAYILAR SESLİ OKUNUŞLARI
0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn

11 ve 12 dışındaki sayılar ise Türkçe’de olduğu gibi, birler ve onlar hanelerini birleştirmek suretiyle yapılır. 11 ve 12 sayıları bu kurala uymaz.

ALMANCA SAYILAR SESLİ OKUNUŞLARI
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig

Almanca sayılarda birler hanesi Türkçedekinin aksine önce yer alır. 16 ve 17 sayılarının yazılışındaki farklılığa dikkat ediniz.

20-90 arasındaki onlar haneleri ise temel sayıların arkasına -zig takısı eklenerek yapılır. Sadece 20 ve 30 sayıları bir farklılık gösterir.

20-90 SAYILAR OKUNUŞLARI
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig

Onlar haneleri arasındaki ara sayılar birler hanesiyle onlar hanesinin arasına “ve” anlamına gelen und sözcüğünün eklenmesiyle oluşur.

ALMANCA SAYILAR ALMANCA OKUNUŞLARI
21 einundzwanzig
34 vierunddreißig
53 dreiundfünfzig
79 neunundsiebzig

Yüzler ve binler, birler hanesinin bu sayılarla birleştirilmesiyle meydana getirilir ve bitişik yazılır.

ALMANCA SAYILAR ALMANCA OKUNUŞLARI
100 einhundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
800 achthundert
900 neunhundert

Yüzlü ve üç haneli sayılar ise şöyle yapılır:

ALMANCA SAYILAR ALMANCA OKUNUŞLARI
202 zweihundertzwei
358 dreihundertachtundfünfzig
484 vierhundertvierundachtzig
789 siebenhundertneunundachtzig
843 achtundertdreiundvierzig

Binli sayılar da, yüzlü sayılar gibi yapılır:

ALMANCA SAYILAR ALMANCA OKUNUŞLARI
1000 eintausend
2000 zweitausend
3000 dreitausend
9000 neuntausend
10000 zehntausend
100000 hunderttausend
900000 neunhunderttausend
2089 zweitausendneunundachtzig
4876 viertausendachthundertsechsundsiebzig
22456 zweiundzwanzigtausendvierhundertsechsundfünfzig

Milyon ve onun üzerindeki sayılar ise sıfat değildir, tanımlığı die olan isimlerdir.

eine Million 1.000.000
zwei Millionen 2.000.000
eine Milliarde 1 milyar
zwei Milliarde 2 milyar

Hundert ve Tausend sayıları isim olarak da kullanılabilir. Bu durumda tanımlıkları das olur.

das Hundert yüz
das Tausend bin

Hunderte von Menschen
Yüzlerce insan
Tausende von Vögeln
Binlerce kuş
Hunderte ausländische Studenten leben in Köln.
Yüzlerce yabancı öğrenci Köln’de yaşıyor.

eins – bir

Sayılar içinde çok yönlü kullanıldığı için eins – bir sayısına dikkat etmek gerekir.

Eins, sonundaki -s takısı atılarak belirsiz tanımlık olarak kullanılabilmektedir.

ein Mann
bir adam
ein Kind
bir çocuk
eine Frau
bir kadın
ein Stuhl
bir sandalye
ein Auto
bir otomobil

Bunun dışındaki bütün hallerde, yani sayarken veya hesap yaparken “bir” sayısı eins olarak sonundaki -s takısıyla birlikte kullanılır.

Eins,zwei,drei!
Bir, iki, üç!
Ein mal eins ist eins.
Bir kere bir bir eder.
Die Uhr schlug eins.
Saat bir oldu.
1,9 (okunuşu: eins Komma neun)
4,1 (okunuşu: vier Komma eins)

Sadece bazı hallerde saymak ve hesap için kullanılmış olsa da bir sözcüğüne ein şeklinde rastlanır. Örneğin: 20’den büyük sayılarda eins yerine ein kullanılır.

ALMANCA SAYILAR ALMANCA OKUNUŞLARI
21 einundzwanzig
41 einundvierzig
100 einhundert
1100 eintausenddeinhundert

Kesirler ve saatlerin ifadesinde de eins yerine ein kullanılır.

ein Drittel
üçte bir
ein Viertel
dörtte bir, çeyrek
ein Uhr
saat bir
um ein Uhr
Saat birde

Yorumlara kapatılmıştır.